Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu a sprintových štafetách

9. dubna 2016, Staré Město pod SněžníkemPokyny pro závodníky – Společná ustanovení

„Goldek 2016“

9. 4. 2016, Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu, Mistrovství Hanácké oblasti sprintových štafet, veřejný závod

Společná ustanovení

Pořádající orgán:
ČSOS – Hanácká oblast/Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje

Pořádající subjekt:
SK Severka Šumperk (SSU)

Centrum závodu:
Kulturní dům Staré Město pod Sněžníkem (https://mapy.cz/s/u1MJ). Přísný zákaz vstupu do sálu v běžecké obuvi.

Datum:
9. dubna 2016

Časový program:
 • 9:00 – 10:00 prezentace Mistrovství HO ve sprintu
 • 11:00 start 00 Mistrovství HO ve sprintu
 • 13:00 předpokládané vyhlášení vítězů sprintu
 • 13:00 – 13:30 prezentace Mistrovství HO sprintových štafet
 • 14:00 start Mistrovství HO sprintových štafet
 • 15:30 předpokládané vyhlášení vítězů sprintových štafet

Parkování:
na parkovacích plochách v obci dle pokynů pořadatelů, viz přiložený plánek, bez poplatku.

Systém ražení:
elektronické, Sportident.

Terén:
(Staro)městská zástavba, výškově poměrně členitý

Vyčítání čipů:
v centru závodu, každý závodník (i když nedokončí závod) je povinen vyčíst svůj čip neprodleně po příchodu do centra.

Zakázané značky:
v průběhu závodu je přísně zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě zakresleny mapovými značkami:
 • 201 (201.1) – Neschůdný sráz
 • 421 – Nepřekonatelná vegetace
 • 521.1, 521.3 – Nepřekonatelná zeď
 • 524 – Nepřekonatelný plot nebo ohrada
 • 526.1 – Budova
Zakázáno je také vstupovat do prostorů vymezených mapovými značkami:
 • 527.1 – oblast se zakázaným vstupem, privát
 • 709 – Nepřístupná oblast (bude pro zvýraznění v terénu označena červenobílou páskou)

Občerstvení:
Pití po doběhu v cíli. Dále bufet v centru s bohatým sortimentem: kančí guláš, borůvkové knedlíky, polévka, pivo, limo, uzeniny, cukrovinky, atd.)

WC:
V centru závodu, dodržujte čistotu.

Informace:
http://goldek2016.ssu.cz, email: severka@razdva.cz, 603 545 642 (Václav Král)

Předpis:
závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu Hanácké oblasti.

Protesty:
Případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Poštovní adresa: Luděk Krtička, Osvobození 133, 788 14 Rapotín.

Upozornění:
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Závod bude probíhat za běžného provozu. Žádáme závodníky o dodržování pravidel silničního provozu. Nepřehledná místa budou hlídána pořadateli.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu.


Poděkování:
Za poskytnutí zázemí děkujeme městu Staré Město.

Obchodní společnosti PRO-BIO s r.o. děkujeme za poskytnutí věcných chutných cen.


Funkcionáři závodu:
 • ředitel závodu – Václav Král
 • hlavní rozhodčí – Luděk Krtička (R1)
 • stavitel tratí sprintu – Vojtěch Král (R1)
 • stavitel tratí sprintových štafet – Martin Poklop (R1)

Pokyny – Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu, veřejný závod v orientačním běhu jednotlivců

Klasifikace závodu:
jednorázový závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem

Zařazení do soutěží:
3. závod Hanáckého žebříčku jaro, rankingový závod s koeficientem 1,02

Prezentace:
09:00 – 10:00

Start 00:
11:00 h, intervalový, kategorie HDR a P libovolně od startovního času 10 do času 70

Popisy kontrol:
piktogramy, na mapách i samoobslužně v centru

Vzdálenosti:
centrum – start 1000 m, centrum – cíl 0 m

Tratě:
viz samostatná příloha. Trať HDR a DH10N je značena fáborky

Časový limit:
45 minut pro všechny kategorie

Mapa:
Goldek, 1:4000, E=2 m, ISSOM 2007, stav duben 2016, formát A4. Tisk na laserové tiskárně. Vodovzdorně upravené. Hlavní kartograf Vojtěch Král. Mapy se v cíli nevybírají, dodržujte fair-play.

Zvl. mapové značky:
zelené kolečko – výrazný strom

Vyhlášení výsledků:
13:00 hod.

Jury:
Novotný Tomáš, Grepl Ladislav, Skyvová Kristýna

Pokyny – Mistrovství Hanácké oblasti sprintových štafet, veřejný závod sprintových štafet

Klasifikace závodu:
jednorázový závod čtyřčlenných sprintových štafet. Štafety jsou složeny vždy ze 2 závodníků kategorií H a 2 závodnic kategorií D (pořadí úseků DHDH; na lichém úseku musí běžet žena).

13:00 – 13:30

Soupisky štafet:
vyplnit v IS ORIS do pátku 8. 4. 20:00 h

Start 00:
14:00 h, intervalový

Startovní vlny:
00: DH15-99, 05: DH40-99, 10: DH14

Popisy kontrol:
piktogramy, pouze na mapách

Vzdálenosti:
start i cíl jsou v centru

Tratě:

Časový limit:
120 minut pro všechny kategorie

Mapa:
Stadt Altstadt, 1:4000, E=2 m, ISSOM 2007, stav duben 2016, formát A4. Tisk na laserové tiskárně. Vodovzdorně upravené. Hlavní kartograf Vojtěch Král.

Zvl. mapové značky:
zelené kolečko – výrazný strom

Vyhlášení výsledků:
15:30 hod.

Jury:
Otruba Marek, Strachota Jaroslav, Chmelař Miroslav

Stáhout pokyny ve formátu pdf.

SK Severka Šumperk