Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu a sprintových štafetách

9. dubna 2016, Staré Město pod SněžníkemRozpis závodu

„Goldek 2016“

Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu, Mistrovství Hanácké oblasti sprintových štafet, veřejný závod

Společná ustanovení

Pořádající orgán:
ČSOS – Hanácká oblast/Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje

Pořádající subjekt:
SK Severka Šumperk (SSU).

Centrum závodu:
Kulturní dům Staré Město pod Sněžníkem. Přísný zákaz vstupu do sálu v běžecké obuvi.

Datum:
9. dubna 2016

Přihlášky:
do 5. 4. 2016 do přes systém ORIS http://oris.orientacnisporty.cz, výjimečně emailem na adresu: severka@razdva.cz.

Forma úhrady:
vklady zasílejte na účet SK Severka Šumperk 1904881319/0800, variabilní symbol číslo oddílu dle adresáře ČSOS nebo platba v hotovosti u prezentace.

Mapa:
Goldek, 1:4000, E = 2 m, ISSOM 2007, stav březen 2016, formát A3. Tisk na laserové tiskárně. Vodovzdorně upravené. Hlavní kartograf Vojtěch Král.

Systém ražení:
elektronické, Sportident.

Terén:
(Staro)městská zástavba, výškově poměrně členitý.

Parkování:
na parkovacích plochách v obci dle pokynů pořadatelů, bez poplatku.

Vzdálenosti:
 • parkování – centrum: do 600 m
 • centrum–start: do 700 m
 • centrum–cíl: 0 m.

Občerstvení:
po doběhu v cíli, dále bufet v centru s klasickým sortimentem (pivo, limo, uzeniny, cukrovinky ...).

Informace:
http://goldek2016.ssu.cz, email: severka@razdva.cz, 603 545 642 (Václav Král).

Předpis:
závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu Hanácké oblasti.

Protesty:
Případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Poštovní adresa: Luděk Krtička, Osvobození 133, 788 14 Rapotín.

Upozornění:
závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu.

Závod bude probíhat za běžného provozu. Žádáme závodníky o dodržování pravidel silničního provozu. Nepřehledná místa budou hlídána pořadateli.


Poděkování:
Za poskytnutí zázemí děkujeme městu Staré Město.

Funkcionáři závodu:
 • ředitel závodu – Václav Král,
 • hlavní rozhodčí – Luděk Krtička (R1),
 • stavitel tratí – Vojtěch Král (sprint; R1) a Martin Poklop (sprintové štafety; R1).

Rozpis

Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu, 3. závod Hanáckého žebříčku jaro – sprint, veřejný závod v orientačním běhu jednotlivců

Klasifikace závodu:
jednorázový závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem.

Zařazení do soutěží:
3. závod Hanáckého žebříčku jaro, rankingový závod s koeficientem 1,02.

Prezentace:
9.00–10.00 v centru závodu.

Start:
11.00 hod., intervalový.

Vyhlášení výsledků:
13:00 hod.

Kategorie:
 • D10C, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55
 • H10C, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65
 • DH10N – smajlíková trať bez doprovodu, HDR – smajlíková trať, s doprovodem, P – trať pro příchozí.

Vklady:
 • do 5. 4. 2016/po 5. 4. 2016/na místě
 • DH10C, DH10N, DH12, DH14: 50,-/80,- Kč/100,- Kč,
 • HDR a příchozí: 50,- Kč/50,- Kč/50,- Kč
 • ostatní: 80,- Kč/120,- Kč/160,- Kč,
 • zapůjčení čipu: 10,- Kč.

Rozpis

Mistrovství Hanácké oblasti sprintových štafet, veřejný závod sprintových štafet

Klasifikace závodu:
jednorázový závod čtyřčlenných sprintových štafet.

Prezentace:
do 13:30 v centru závodu.

Start:
14:00 hod., hromadný ve vlnách.

Vyhlášení výsledků:
15:30 hod.

Kategorie:
 • DH14 (žactvo), DH15 – 99 (dospělí), DH40 – 99 (veteráni)
 • čtyřčlenné štafety složených vždy ze 2 závodníků kategorií H a 2 závodnic kategorií D (pořadí úseků DHDH; na lichém úseku musí běžet žena), štafety mohou být složeny ze závodníků různých klubů, do hodnocení mistrovství oblasti budou zahrnuty pouze klubové štafety

Vklady:
 • do 5. 4. 2016/po 5. 4. 2016/na místě
 • štafeta DH14 (žactvo): 150 Kč/240 Kč/300 Kč
 • štafeta ostatní: 240 Kč/360 Kč/480 Kč
 • zapůjčení čipu: 10,- Kč.

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí Hanácké oblasti dne 17. 3. 2016.

Stáhout rozpis ve formátu pdf.

SK Severka Šumperk